Projecten

Lees hier meer over en bekijk hier foto’s van onze verschillende projecten.

Puin breken Meester Heemskerkstraat te Veenendaal.

Aan de Heemskerkstraat zijn 20 eengezinswoningen afgebroken, waarvan wij het puin mochten verwerken tot een gecertificeerd product. Voor ons zat de meeste uitdaging in het op de plek krijgen van de mobiele breker. We moesten zelfs de zeef verwijderen om de bocht te kunnen maken.

Sloopwerk Maarsbergen

Sloop van een boerderij, een woonhuis met meerdere opstallen. Bij de sloop worden de vrijkomende materialen gescheiden en afgevoerd met onze containers voor recycling. Wat overblijft is puin, wat door ons wordt verwerkt met onze mobiele breker tot een gecertificeerd menggranulaat 0/31,5.

Sloopwerk Storkstraat Veenendaal

Aan de Storkstraat in Veenendaal hebben we het voormalige pand van Mitutoyo gesloopt. Voor de daadwerkelijke aanvang van de machinale sloop zijn verschillende materialen uit het pand verwijderd om die geschikt te maken voor een nieuwe bestemming. Zo zijn de bovenloopkranen en de kraanbanen uit het pand gedemonteerd, een entresolvloer is gedemonteerd, diverse overheaddeuren zijn gedemonteerd, buiten zijn de betonplaten opgenomen en verder hebben nog diverse andere materialen een 2e leven gekregen. Zo hebben we op dit werk  ook ons steentje bijgedragen aan de circulaire gedachten. Verder zijn de diverse vrijgekomen materialen die niet meer geschikt zijn voor hergebruik gescheiden afgevoerd naar de diverse verwerkers, o.a. staal, gasbeton, hout en BSA zullen door onze afnemers gerecycled worden. Als laatste is het puin overgebleven, dit is met onze mobiele breker verwerkt tot menggranulaat 0/31,5 en heeft op een werk nabij dit sloopwerk de toepassing gekregen als funderingslaag onder een nieuw te bouwen bedrijfspand. Na he afvoeren van het menggranulaat 0/31,5 is het terrein geëgaliseerd, en door ons opgeleverd.

Transformatie kantoor pand naar appartementen complex Stadsring Amersfoort

We hebben deze mooie opdracht mogen uitvoeren voor Groothuis Bouwgroep en Activ Vastgoed. Een voormalige kantoorpand hebben we voorledig mogen strippen, zodat de aannemer er een appartementencomplex van kon maken. Hierbij was onze voornaamste focus op het hergebruiken van het materiaal. Zo zijn bijvoorbeeld: De gipsplaten van de metall-stud wanden verwijderd en ter plaatse opgeslagen, waardoor de bouwer ze weer heeft kunnen hergebruiken in de nieuwe situatie. De isolatie hiervan is weer in de handel genomen. De beton elementen hebben we naar onze eigen locatie afgevoerd, waar wij het beton breken tot een mooi product welke weer hergebruikt kunnen worden in de beton industrie. Er zijn  zelfs enkele glaselementen van de kantoren weer herplaatst in andermans kantoren. Oogsten in plaats van slopen en afvoeren noemen we dat.

Dakbedekking verwijderen

Wij slopen en demonteren allerlei type daken zowel platte- als zadeldaken. Hierbij verwijderen wij de dakbedekking tot aan het dakbeschot. Ook hierbij ligt onze focus op hergebruik van het materiaal. Bij een dakrenovatie, werken wij voor de dakdekker uit, zo kunnen reeds gesloopte dak delen meteen door de dakdekker dichtgelegd worden. Deze werkwijze zorgt voor een feilloze overgang tussen oud en nieuw. Wij werken op verschillende hoogtes en doen dit in alle veiligheid en deskundigheid.